سفارش‌های یک مشتری انبوه تنوعی از درخواست‌ها و برنامه‌های شست‌وشو را طلب نماید که کنترل این فرآیند به طور کلی توسط (EPR) یا سیستم نرم‌افزاری

نگهداری سالمندان و سایر امور مراقبتی از سالمند

در شرایطی که در تهران بیش از 2000 شرکت نظافتی و چند ده اپلیکیشن خدمات نظافت در حال فعالیت هستند، ما باید به چه کسی اعتماد کنیم؟ دغدغه ما این…

    تعمیرات لوازم خانگی در محل: تعمیر در محل از چند جهت امتیاز محسوب می‌شه؛ اول این‌که شما می‌تونید بر کار تعمیر، نظارت داشته باشید و از این لحاظ…

خدمت شماره چهار

شروع قیمت 350,000 تومان

خدمت شماره یک

شروع قیمت 20 تومان

خدمت شماره دو

شروع قیمت 250 تومان

خدمت شماره سه

شروع قیمت 20 تومان