نظافت منزل در آستارا

  • سطح پایه
  • آستارا
  • نوع پروژه:Fixed
  • کمتر از یک هفته

جزئیات پروژه

در شرایطی که در تهران بیش از 2000 شرکت نظافتی و چند ده اپلیکیشن خدمات نظافت در حال فعالیت هستند، ما باید به چه کسی اعتماد کنیم؟

دغدغه ما این است که این فردی که به عنوان نظافتچی برای نظافت می خواهد وارد منزل ما شود چه کسی است؟ آیا مطمئن است؟ آیا کارش را بلد است؟

  • با توجه به اینکه ما خودمان نمی توانیم تک تک افراد را قبل ورود برای نظافت منزل بررسی کنیم یکی از راه های معمول این است که به برندها و نظر بقیه درباره آن برند اعتماد کنیم.
  • این کاری است که ما معمولا برای اکثر خریدهامان انجام می دهیم.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

HOME CLAP
Average rating:  
 0 reviews

مهارت های لازم